Wij zijn Immie Dagbesteding

Het belangrijkste doel van onze dagbesteding is om onze deelnemers een veilige, zinvolle en plezierige dagbesteding te bieden. Wij willen ons hier voor inzetten door structuur te bieden d.m.v. een vast dagschema en door elke dag aanwezig te zijn waardoor continuïteit van de zorg en begeleiding gegarandeerd is.

Ons doel

Het belangrijkste doel van onze dagbesteding is om onze deelnemers een veilige, zinvolle en plezierige dagbesteding te bieden. Wij willen ons hier voor inzetten door structuur te bieden d.m.v. een vast dagschema en door elke dag aanwezig te zijn waardoor continuïteit van de zorg en begeleiding gegarandeerd is. Wij werken met een klein team van 2 begeleiders naast waardoor we niet veel van begeleiding hoeven wisselen en dit meer veiligheid en structuur bied voor onze deelnemers.

Door middel van activiteiten willen we onze gasten het gevoel geven dat ze ertoe doen, dat ze nuttig zijn en een bijdrage leveren aan het werk op dagbesteding. Wanneer iemand behoefte heeft aan rust en ontspanning, is hier ook voldoende ruimte voor. Het gaat erom dat iedereen zich veilig en goed voelt op onze dagbesteding.

De missie en visie van Immie Dagbesteding

Onze missie is om een veilige basis te zijn voor de gasten die op onze dagbesteding komen. We willen activiteiten aanbieden die op ieders vermogen afgestemd zijn en hierin begeleiding bieden waardoor de dagbesteding een fijne, veilige en gezellige plaats is waar gasten het naar hun zin hebben, zich veilig voelen en zichzelf waar mogelijk kunnen ontwikkelen.

Mensen met een beperking moeten vaak veel dingen missen. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk dingen te geven die in het dagelijks leven soms gemist moeten worden. Dit doen we door bijvoorbeeld activiteiten aan te bieden gericht op de individuele deelnemer. Hierdoor krijgt iedereen de mogelijkheid zijn eigen vaardigheden en te behouden en zo mogelijk verder te ontwikkelen. We willen ons vooral richten op de sterke kanten van de deelnemers en deze verder ontplooien en ontwikkelen. We vinden het belangrijker om nuttige dingen aan te leren, dan vervelende dingen af te leren. Dit gaat wel samen op, maar wanneer de nadruk ligt op het positieve, bevorderd dit het welzijn en kan dit uiteindelijk het aantal vaardigheden vergroten.

Verder willen we ons richten op sociale contacten, zodat vriendschappen en sociale contacten (meer) mogelijk zijn, en ook verder ontwikkeld kunnen worden. We doen dit onder andere door samen spelletjes te spelen, en gezamenlijke activiteiten te ondernemen, binnen en buiten. Tijdens de verschillende activiteiten krijgen deelnemers de mogelijkheid om samen met elkaar te werken.

Opzoek naar een dagbesteding?

Laten we beginnen

× Hoe kan ik je helpen?